Temíny

7 – 9 let, 10 let +

Cena

150 Kč za lekci při 4 a více studentech, při méně studentech viz ceník

O kurzu

Představte dětem německý jazyk snadnou a zábavnou formou. Kurz je veden mladou, zkušenou lektorkou v přátelském prostředí. Pro výuku jsme zvolili moderní učebnici Paul, Lisa & Co, která je plná obrázků, komiksů a vzorových rozhovorů. Nejste si jistí, zda bude kurz pro vaše dítě vhodný? Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma.