Termíny

Prosím volejte ohledně infomací o možných termínech. Jedná se vždy o individuální domluvu dle časových možností.

Cena

Viz základní ceník

O kurzu

Přihlásit můžete dítě jak na soukromou hodinu, tak do kurzu dětí stejného ročníku. Pokud se domluvíte s kamarádkou či rodiči spolužáků, tak děti mohou chodit ve dvojici. V případě nedostatků ve škole se probírá školní látka, po dosažení požadované úrovně je možné znalosti rozširovat v závislosti na ročníku a pokročilosti studentů.