Termíny

Mírně pokročilý, konverzační a cestovní témata – úterý 17:00-18:00)

Pro info o ostatních kurzech volejte

Cena

150 Kč / 60 minut – cena za studenta

O kurzu

Kurz je vždy přizpůsoben požadavkům studentů. U anglického jazyka jsme schopni zajistit výuku od začátečníků až po pokročilé, včetně obchodní angličtiny. U ostatních jazyků vám zjistíme momentální dostuponost lektorů na základě poptávky. Kurzy jsou vedeny komunikativním způsobem, důraz je kladen na mluvené slovo a procvičování klíčových mluvnických obratů. Hlavním cílem hodin je odbourat strach z mluvení, z ústního projevu. Snažíme se studenty motivovat, aby v jakékoliv situaci byli schopni říci alespoň něco a nebo se naučili způsob, jak obejít chybějící slovní zásobu či gramatické znalosti. Dále se zaměřujeme na to, aby se studenti neučili pouze učebnicovou angličtinu, ale byli schopni porozumět angličtině v takové formě, v jaké se doopravdy používá a to včetně hovorových obratů. Používáme velké množství moderních učebnic a doplňkových materiálů, takže si u nás vybere opravdu každý.