Angličtina pro děti Teddy Eddie    

Vyzkoušejte certifikovanou metodu výuky angličtiny pro děti. Uvidíte, že děti si zamilují hodiny plné písniček, příběhů a her.

Děti se od první chvíle učí jazyk v celých větách a souvislostech, což vede k přirozenému osvojení jazyka v běžných situacích.

Každý student dostane studentský set který obsahuje učebnici, průvodce pro rodiče, CD s nahrávkami, kufřík, doplňující materiály a dárek dle úrovně kurzu a přístup do aplikace Playground app. Díky tomu, že lekce probíhají 2x týdně dochází k velmi rychlému rozvoji a upevnění jazyka.

 

Kurz předškolní Sezimovo Ústí I.

Pondělí 16:00 – 16:45 a čtvrtek 17:15-18:00

Kurz předškolní Želeč

Pondělí 16:15 – 17:00

Kurz Košice

Úterý a čtvrtek 15:00 – 15:45

Úrovně kurzů Teddy Eddie

 

Teddy Eddie START

Děti se učí píšničky a básničky, naučí se 100 slov, každé z nich jako součást věty. Na otázky v angličtině začínají odpovídat anglicky a dokážou převyprávět jednoduchou povídku (s pomocí lektora).

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  2-3 roky
 • lekce: 25 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 8 studentů
 • 640 Kč / měsíc
 • probíhá v pondělí a ve středu

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • tajné nálepky Secret Stickers
 • certifikát a dárek na konci školního roku

 

Teddy Eddie STANDARD

Děti se začínají dorozumívat v angličtině. Napodobují děje povídek a každodenních situací a hrají hry v angličtině. Učí se stovky slov ve větách užitých v různém kontextu.

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  4-5 let
 • lekce: 35 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů
 • 800 Kč / měsíc
 • probíhá v pondělí a ve středu

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku

 

 

Teddy Eddie ABC

Děti mluví v celých větách, umějí převyprávět povídky a jsou schopny se dorozumět použitím jednoduchých anglických frází. Začínají také číst v angličtině – na začátku pouze slova a později celé věty.

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:5-6 let
 • lekce: 45 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů
 • 960 Kč / měsíc
 • probíhá v pondělí a ve středu

Studentská sada:

 • učebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku

 

Teddy Eddie SCHOOL

Během konverzace děti používají celé věty, dokáží převyprávět povídky a začínají komunikovat v běžných situacích. Učí se velké množství slovíček, vět and frází a začínají je spontánně používat i mimo třídu. Sami si přečtou své první nápisy v angličtině!

 • pro začátečníky i pokročilé
 • věk:  6-7 let
 • lekce: 45 minut 2x týdně
 • velikost skupiny: max. 10 studentů
 • 960 Kč / měsíc
 • probíhá v pondělí a ve středu

Studentská sada:

 • učebnice
 • cvičebnice
 • příručka pro rodiče
 • CD
 • přístup do aplikace Playground
 • kufřík s motivem Teddy Eddie
 • knížka Secret Booklet
 • certifikát a dárek na konci školního roku

 

UKÁZKOVÉ LEKCE NA NAŠEM FB @svetjakonadlani

 

Charakteristika metody TEDDY EDDIE

 • pružná, protože uspokojuje potřeby dětí různých věkových skupin (od 2 do 7 let věku) a zároveň různých jazykových úrovní
 • přátelská, protože děti se učí formou hry
 • ambiciózní, protože využívá bohatou slovní zásobu, nejrůznější fráze a texty
 • zaměřena na rozvoj dovedností poslechu s porozuměním
 • zábavná, protože se umí ztotožnit s dětským smyslem pro humor
 • napodobující přirozené osvojování jazyka v rámci možností nabízených prostředím třídy a ohraničeném časovém rozsahu
 • skutečně komunikativní
 • víceúrovňová: zaručuje jazykový rozvoj, plynulý přechod do vyšších úrovní, i co se týče budoucího pokračování v jazykovém vzdělání
 • bohatá na přípravné materiály jak pro učitele, tak pro studenty
 • vstřícná k rodičům: obsahuje průvodce pro rodiče a poskytuje průběžné informace o obsahu kurzu a také zpětnou vazbu k pokrokům dítěte
 
 

Angličtina pro děti – Svět jako na dlani Tábor

 
 
 
 
 
 

Důvody, proč je důležité učit malé děti cizí jazyk.

 

CELKOVÝ ROZVOJ

 • studium cizího jazyka napomáhá rozvoji strategie učení a má pozitivní vliv na kognitivní vývoj dítěte
 • rozšiřuje dětské obzory a utváří jejich sociální a kulturní povědomí
 • efektivně procvičuje paměť
 • jazyková výuka dětí předškolního věku probíhá prostřednictvím her, čímž se studium stává zábavným a nenásilným (tohoto lze v pozdějším věku dosáhnout jen těžce)

 

JAZYKOVÝ ROZVOJ

 • mladší děti si dokáží osvojit fonologii (výslovnost) nového jazyka mnohem snadněji Díky pružnosti svých řečových orgánů jsou schopny si osvojit přirozenou anglickou výslovnost i intonaci, což podpoří rozvoj jejich dovedností poslechu s porozuměním
 • děti předškolního věku se stále ještě učí svůj mateřský jazyk a studium dvou jazyků (mateřského a cizího) zároveň je přínosné v tom, že rozšiřuje jejich jazykové povědomí a také podporuje rozvoj obou mozkových hemisfér
 • čím starší student, tím náročnější je pro něj osvojit si dovednost poslechu s porozuměním. Naopak děti předškolního věku jsou schopny si zvyknout na zvuk cizího jazyka relativně rychle a bez většího úsilí se naučí porozumět anglicky mluvícímu učiteli

 

PŘÍNOS KOMUNIKACE

 • děti si velmi rychle uvědomí, že anglický jazyk slouží k dorozumívání, a proto ho nevnímají jako nepřirozený
 • přirozená potřeba komunikovat pomáhá dětem s vyjadřováním v cizím jazyce, aniž by se styděly
 • mladší děti jsou mnohem méně plaché a nejisté než starší studenti, což má za výhodu to, že se nestydí za své chyby během komunikace, chtějí se hlavně dorozumět
 • dětem nevadí, když se setkají s neznámými slovy či frázemi (samozřejmě za předpokladu, že rozumí podstatě informace). Jsou na to zvyklé, jelikož se stále ještě učí svůj mateřský jazyk. U starších studentů se již tato strategie takto přirozeně nevyskytuje.

 

REALITA STUDIA CIZÍHO JAZYKA

 • když vezmeme v úvahu časové možnosti, které dítě může věnovat studiu cizího jazyka (většinou dvě lekce týdne), čím dříve začneme, tím více času dáváme dítěti na osvojení si tohoto jazyka a dosažení vyššího stupně plynulosti
 • díky zábavné formě vedení výuky vnímají děti angličtinu pozitivně a často se také stane jejich oblíbeným školním předmětem Podporuje to jejich vnitřní motivaci a garantuje lepší celkové výsledky během dalšího studia
 • děti předškolního věku se ještě nemusí zaobírat vzdělávacím systémem nebo tím, že angličtina bude jedním z vyučovacích předmětů ve škole, kde známky často hrají větší roli než znalosti. Tím pádem je pro děti nejdůležitějším cílem dorozumět se, čímž se studium stává více spontánní a přirozené.

Registrace kurzů

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů dle zásad GDPR.